home | wie | wat | waarom | wanneer | contact

Wouters Communications

Het is nooit te vroeg om contact op te nemen. In een lege agenda lijkt een deadline ver weg. Maar die agenda heeft de vervelende gewoonte voller en voller te raken naarmate de deadline nadert.

Door Wouters Communications in een vroeg stadium bij uw project te betrekken kan tijdig een realistisch tijdpad worden vastgesteld. Zo voorkomt u dat de datum van oplevering onnodig onder druk komt te staan.